Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen

De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime uitkeringen. Zowel de werkgevers als de vakbonden noemen het opmerkelijk dat het kabinet eist dat zij de bovenwettelijke regelingen versoberen. De cao-onderhandelingen beginnen binnenkort.

Werkloze leraren krijgen op dit moment bovenop de wettelijke WW-uitkering (die in stappen wordt afgebouwd naar maximaal twee jaar) nog tot enkele jaren een deel van hun vroegere loon doorbetaald. Hoe hoog de totale uitkering zodoende is, is afhankelijk van hun leeftijd en hoe lang ze voor de klas hebben gestaan. Het kabinet heeft aangegeven dat de regelingen te riant zijn en scholen er te veel geld aan uitgeven. Dit geld wil het kabinet gebruiken voor de verhoging van het salaris van po-leerkrachten.

Het is opmerkelijk dat het kabinet deze versobering eist. De minister van Onderwijs heeft immers officieel geen plek aan de cao-onderhandelingstafel. Bovendien hebben de regelingen een belangrijke functie die te maken heeft met de aantrekkelijkheid van de sector. Zo bestaat het risico dat werkloze leerkrachten zich massaal laten omscholen, waardoor het lerarentekort nog meer toeneemt. Bij eerdere cao-onderhandelingen is er bewust voor gekozen geld in te zetten voor een sociaal vangnet in plaats van hogere salarissen. “Daar is veel voor te zeggen”, reageert AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. “Wanneer een school een leerkracht moet ontslaan, is het moeilijk een herplaatsing te bieden, omdat er weinig andere functies zijn op basisscholen. Verder heeft ontslag vaak te maken met dalende leerlingenaantallen, waardoor het voor de leerkracht in kwestie moeilijk is om elders in de regio werk te vinden. Ten slotte is de opleiding tot leerkracht zo specifiek dat omscholen tijd kost.”
Ook andere sectoren, zoals het voortgezet onderwijs, de rijksoverheid, defensie, politie en de verpleging kennen soortgelijke regelingen.

De bovenwettelijke regelingen in het po kosten ongeveer 100 miljoen euro per jaar, gaf minister Slob in december 2017 aan in antwoorden op Kamervragen van CDA en D66. In de antwoorden van de onderwijsminister staat ook dat als deze regelingen zouden worden afgeschaft, het bedrag pas na verloop van tijd beschikbaar komt, omdat lopende rechten niet kunnen vervallen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.