Het kabinet wil dat werknemers verlofregelingen flexibeler kunnen gebruiken. Ouders kunnen dan bijvoorbeeld zelf bepalen hoe zij het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. Ook wil het kabinet het vaderverlof en adoptieverlof uitbreiden. Het gaat om voorgenomen beleid. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bekend. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de plannen nog goedkeuren.

Uitbreiding vaderverlof
Op dit moment hebben vaders twee dagen kraamverlof. Het kabinet wil dat daar drie dagen onbetaald verlof bijkomen. Deze drie dagen worden in mindering gebracht op het ouderschapsverlof. De werkgever kan het extra vaderverlof niet weigeren.

Aanpassing bevallingsverlof
Als een baby na de bevalling of tijdens het bevallingsverlof in het ziekenhuis moet verblijven, dan krijgt de werkneemster straks langer bevallingsverlof. Uitgangspunt is dat de werkneemster in totaal tien weken thuis kan zijn met haar  kind, gerekend vanaf ontslag uit het ziekenhuis. Overlijdt de moeder bij de geboorte van haar kind? Door het wetsvoorstel kan dan de vader het bevallingsverlof van de moeder krijgen. Daardoor kan een kind de zorg van een ouder krijgen in de eerste maanden van zijn leven.

Verdelen en opnemen ouderschapsverlof
Na de wetswijziging kan de werknemer zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt verdeeld en opgenomen. Ook kan direct na indiensttreding ouderschapsverlof aangevraagd worden. Dat kan nu alleen als de werknemer minimaal een jaar in dienst is.
Heeft de werknemer ander werk gevonden? Dan kan de werknemer straks aan de oude werkgever een verklaring vragen met het tegoed aan ouderschapsverlof. De werknemer moet de nieuwe werkgever wel op tijd laten weten dat hij/zij ouderschapsverlof wenst op te nemen. Bij zwaarwegende redenen mag de werkgever het voorstel of aanvraag weigeren.

Wijzigingen in adoptieverlof en pleegzorgverlof
De periode waarin een werknemer adoptieverlof kan opnemen, gaat in de nieuwe situatie van 18 naar 26 weken. De duur van het verlof blijft vier weken. De maatregel geldt ook voor pleegzorgverlof. Ook kan de werknemer straks zelf bepalen hoe het verlof wordt opgenomen. Nu moet het verlof in een aaneengesloten periode worden opgenomen.

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
De plannen zijn onderdeel van het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. Dit wetsvoorstel bevat maatregelen die het makkelijker maken verlof op te nemen. De Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur worden hierdoor aangepast.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws