Het kabinet wil eerder ingrijpen als basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs slecht presteren. Scholen die door de onderwijsinspectie als zeer zwak zijn beoordeeld, hebben voortaan slechts één jaar de tijd om de kwaliteit van het onderwijs weer op orde te krijgen.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van OCW. Op dit moment zitten er zo’n 25 basisscholen en 20 afdelingen in het voortgezet onderwijs in de zogenaamde gevarenzone. Deze instellingen zijn door de Inspectie van het Onderwijs beoordeeld als ‘zeer zwak’. In de huidige situatie kunnen scholen een aantal jaren zeer zwak zijn voordat er sancties volgen. Dekker stelt dat daardoor leerlingen ‘jarenlang de dupe zijn van onderwijs dat ver onder de maat is’. Het wetsvoorstel van Dekker regelt dat scholen een jaar de tijd krijgen om zich te verbeteren. Mocht dit niet lukken, dan lopen de scholen het risico dat de bekostiging wordt beëindigd of dat de school wordt opgeheven. De meeste scholen lukt het om binnen een jaar de kwaliteit weer op orde te krijgen, in de afgelopen jaren is het aantal zeer zwakke scholen sterk gedaald.

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies voordat het ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd kan worden.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim