Vanuit Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024. Het plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in overleg met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking.

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid bevat drie inhoudelijke pijlers waaronder meerdere thema’s zijn uitgewerkt:

  1. Leren en blijven zwemmen: meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (niveau van Nationaal Zwemdiploma C), kwaliteit van zwemlessen, stimuleren dat kinderen na de zwemlessen regelmatig blijven zwemmen, basisscholen betrekken en vergroten zwemvaardigheid van kinderen uit arme gezinnen.
  2. Omgevingen veiliger maken: vergroten veiligheid bij zwemlocaties in open water en in zwembaden, ondersteunen van lifeguards.
  3. Meer risicobewustzijn: voorlichting over risico’s bij zwemlocaties in open water met nadruk op risicogroepen als mensen met een migratieachtergrond, arbeidsmigranten, toeristen, ouderen en (ouders van) baby’s/peuters.

Gekoppeld aan specifieke deelthema’s nemen projectleiders vanuit verschillende organisaties het voortouw in de uitvoering. Naast de Nationale Raad Zwemveiligheid zelf leveren ook Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), VeiligheidNL, Reddingsbrigade Nederland en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) projectleiders. Via deze unieke samenwerking wordt een volgende stap gezet om de zwemveiligheid van mensen in Nederland in 2024 op een hoger niveau te krijgen.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws