Kabinet maakt geld vrij om zwemveiligheid te vergroten

Vanuit Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024. Het plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in overleg met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door zwemomgevingen veiliger te maken en door inwoners bewuster te maken van risico’s op verdrinking.

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid bevat drie inhoudelijke pijlers waaronder meerdere thema’s zijn uitgewerkt:

  1. Leren en blijven zwemmen: meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid (niveau van Nationaal Zwemdiploma C), kwaliteit van zwemlessen, stimuleren dat kinderen na de zwemlessen regelmatig blijven zwemmen, basisscholen betrekken en vergroten zwemvaardigheid van kinderen uit arme gezinnen.
  2. Omgevingen veiliger maken: vergroten veiligheid bij zwemlocaties in open water en in zwembaden, ondersteunen van lifeguards.
  3. Meer risicobewustzijn: voorlichting over risico’s bij zwemlocaties in open water met nadruk op risicogroepen als mensen met een migratieachtergrond, arbeidsmigranten, toeristen, ouderen en (ouders van) baby’s/peuters.

Gekoppeld aan specifieke deelthema’s nemen projectleiders vanuit verschillende organisaties het voortouw in de uitvoering. Naast de Nationale Raad Zwemveiligheid zelf leveren ook Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), VeiligheidNL, Reddingsbrigade Nederland en de Vereniging Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) projectleiders. Via deze unieke samenwerking wordt een volgende stap gezet om de zwemveiligheid van mensen in Nederland in 2024 op een hoger niveau te krijgen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links