De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu is dat nog 130 procent van het ministerssalaris.

Het kabinet heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken om de norm voor topinkomens te verlagen. Vanaf 1 januari 2015 wordt het maximum inkomen 144.108 euro salaris (plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 177.410 euro). Met dit besluit wil de regering de beloning van topfunctionarissen
naar een maatschappelijk meer aanvaardbaar, evenwichtiger en verantwoord niveau brengen en onwenselijke salarisontwikkelingen uit het verleden corrigeren.

De nieuwe norm geldt vanaf 1 januari voor alle nieuwe contracten. Voor huidige bestuurders met een hoger inkomen dan het ministerssalaris komt er een overgangsregeling op basis waarvan het inkomen na vier jaar in stappen naar het nieuwe plafond wordt gebracht.

De wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna stemmen de Tweede en de Eerste Kamer nog over het wetsvoorstel.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws