Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt bekend dat het budget van de derde ronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs met 5 miljoen euro is verhoogd, naar 10 miljoen euro in totaal. Dit staat in de brief ‘Cultuur in een open samenleving’ die minister Ingrid van Engelshoven van OCW op 9 maart publiceerde. Door dit besluit is er ruimte voor meer scholen om subsidie te ontvangen. Met de verdubbeling van het budget van deze ronde kan het Fonds in totaal ongeveer 600 scholen ondersteunen. Ook wordt er geïnvesteerd in museumbezoek van scholen tijdens schooltijd.
 
Meer en beter muziekonderwijs in Nederland. Met die missie begonnen het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2015 met de Impuls muziekonderwijs. Ondertussen staat na drie subsidierondes en veel en brede aandacht voor het onderwerp de teller op ruim 1300 scholen die met hulp van de subsidie aan de slag zijn met het verbeteren en verankeren van muziek op hun school. Dat zijn bijna 290.000 leerlingen die nu structureel op school muziek maken. Minister van Engelshoven deelt de ambitie om muziekonderwijs structureel op de kaart te zetten in het basisonderwijs en stelt daarom vanuit het ministerie van OCW dit extra budget beschikbaar. De regeling staat nog tot 1 april open.
 
In de cultuurbrief staat ook dat het kabinet, met een investering van 2,1 miljoen in 2018, het mogelijk maakt dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Dit bedrag loopt op tot 4,9 miljoen in 2019 en verder. Scholen worden ook uitgedaagd om cultuur te bezoeken die schuurt. Met 1,5 miljoen per jaar investeert het kabinet de komende jaren in EYE Filmmuseum en in jeugdtheatergezelschappen.
 
Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

Links

Gerelateerd nieuws