Om de jeugd meer aan het lezen te krijgen, lanceert het kabinet het programma Kunst van Lezen.

Het kabinet stelt daartoe voor 2008 één miljoen euro beschikbaar; voor de jaren daarna streeft minister Plasterk naar een verhoging van dit bedrag tot minimaal 1,5 miljoen euro per jaar.

Het programma heeft drie onderdelen:

o Leesbevordering voor kinderen tot 4 jaar: openbare bibliotheken, consultatiebureaus en peuterspeelzalen doen een proef met een leesbevorderingsmodel
o Taal- en leesonderwijs: openbare bibliotheken gaan nauwer met basisscholen samenwerken binnen de pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden.
o Cultuurhistorische canon: toegankelijk maken voor de bovenbouw van het basisonderwijs via Nederlandstalige (jeugd-)literatuur en klassiek literaire werken.
Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken coördineren het programma Kunst van Lezen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws