Kabinet investeert in lezen

Om de jeugd meer aan het lezen te krijgen, lanceert het kabinet het programma Kunst van Lezen.

Het kabinet stelt daartoe voor 2008 één miljoen euro beschikbaar; voor de jaren daarna streeft minister Plasterk naar een verhoging van dit bedrag tot minimaal 1,5 miljoen euro per jaar.

Het programma heeft drie onderdelen:

o Leesbevordering voor kinderen tot 4 jaar: openbare bibliotheken, consultatiebureaus en peuterspeelzalen doen een proef met een leesbevorderingsmodel
o Taal- en leesonderwijs: openbare bibliotheken gaan nauwer met basisscholen samenwerken binnen de pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden.
o Cultuurhistorische canon: toegankelijk maken voor de bovenbouw van het basisonderwijs via Nederlandstalige (jeugd-)literatuur en klassiek literaire werken.
Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken coördineren het programma Kunst van Lezen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.