Om de jeugd meer aan het lezen te krijgen, lanceert het kabinet het programma Kunst van Lezen.
Het kabinet stelt daartoe voor 2008 één miljoen euro beschikbaar; voor de jaren daarna streeft minister Plasterk naar eenverhoging van dit bedrag tot minimaal1,5 miljoen euro per jaar.

Het programma heeft drie onderdelen:

  • Leesbevordering voor kinderentot 4 jaar: openbare bibliotheken,consultatiebureaus en peuterspeelzalendoen een proef met eenleesbevorderingsmodel.
  • Taal- en leesonderwijs: openbarebibliotheken gaan nauwer met basisscholensamenwerken binnen de pilotsTaalbeleid Onderwijsachterstanden.
  • Cultuurhistorische canon: toegankelijkmaken voor de bovenbouw van hetbasisonderwijs via Nederlandstalige(jeugd-)literatuur en klassiek literairewerken.

Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken coördineren hetprogramma Kunst van Lezen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws