Kabinet investeert in lezen

Om de jeugd meer aan het lezen te krijgen, lanceert het kabinet het programma Kunst van Lezen.
Het kabinet stelt daartoe voor 2008 één miljoen euro beschikbaar; voor de jaren daarna streeft minister Plasterk naar eenverhoging van dit bedrag tot minimaal1,5 miljoen euro per jaar.

Het programma heeft drie onderdelen:

  • Leesbevordering voor kinderentot 4 jaar: openbare bibliotheken,consultatiebureaus en peuterspeelzalendoen een proef met eenleesbevorderingsmodel.
  • Taal- en leesonderwijs: openbarebibliotheken gaan nauwer met basisscholensamenwerken binnen de pilotsTaalbeleid Onderwijsachterstanden.
  • Cultuurhistorische canon: toegankelijkmaken voor de bovenbouw van hetbasisonderwijs via Nederlandstalige(jeugd-)literatuur en klassiek literairewerken.

Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken coördineren hetprogramma Kunst van Lezen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.