Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu (IM) heeft eind juni in een brief aangegeven welke (juridische) vervolging mogelijk is voor schoolbesturen die onzorgvuldig handelen met asbest.

Vervolging kan op diverse juridische terreinen worden aangepakt, via privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht. In zijn brief gaat Atsma ook verder in op de afdwingbaarheid van een asbestinventarisatie. Op dit moment bestaat er géén harde juridische verplichting om zo’n inventarisatie te laten plaatsvinden. Een schoolbestuur draagt wel de verantwoordelijkheid voor de leerkrachten die in een school werkzaam zijn en voor de leerlingen die aan hem of haar zijn toevertrouwd. De werkgever heeft ook een wettelijke zorgplicht voor zijn werknemers op dit terrein.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws