Juridische dienstverlening via de AVS vanaf 1 augustus 2007

De AVS voert de individuele juridische belangenbehartiging van haar leden niet zelf uit, maar heeft die sinds 1997 ondergebracht bij Stichting Support. Op 23 maart 2007 heeft het bestuur van Support echter besloten haar activiteiten te beëindigen en de stichting per 1 augustus 2007 op te heffen. Om juridische ondersteuning te waarborgen en te continueren heeft de AVS afspraken gemaakt met twee gespecialiseerde advocatenkantoren. De kwaliteit van de betreffende dienstverlening blijft daarbij op het niveau zoals AVS leden dat gewend zijn. De AVS zal daartoe nauw contact houden met beide advocatenkantoren. Voor leden van de AVS is deze dienstverlening in de contributie inbegrepen. Leden kunnen zoals gebruikelijk met hun vragen terecht bij de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010, die indien nodig juridische ondersteuning zal inschakelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.