Juiste mix ict en traditionele leermiddelen maakt onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker

Goede inzet van ict-toepassingen maakt het onderwijs efficiënter, effectiever en aantrekkelijker, blijkt uit een onderwijsexperiment dat het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma uitvoerde in maart en april 2010. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Schakel in Eibergen kregen drie weken lang les met behulp van de laatste ict-toepassingen als PDA´s, podcasts, online software, communities en touchtables. Het experiment werd begeleid en geëvalueerd door TNO.

TNO concludeert dat leerkrachten efficiënter met hun tijd omgaan,waardoor zij individuele (zorg)leerlingen meer aandacht kunnen geven, omdat ze bijvoorbeeld geen tijd hoeven te besteden aan (veel) klassikale uitleg. De leerkracht heeft meer tijd om rond te lopen, want kinderen krijgen uitleg via een opgenomen instructie via hun eigen laptop of digibord. Het inspreken van de instructie gebeurde centraal. Dat scheelde de leerkrachten voorbereidingstijd.

Een hiermee samenhangend voordeel van ict in het onderwijs is de mogelijkheid tot maatwerk. Met name voor leerlingen met leerachterstanden heeft dat veel potentie.

In de nieuwe rol is de leerkracht naast primaire kennisbron ook procesbegeleider. Ook leerkrachten die weinig op hadden met de digitale leermiddelen voorafgaand aan het experiment reageerden erg positief op de toegenomen mogelijkheden die de nieuwe digitale leermiddelen boden.

Met name achterstandsleerlingen leren met behulp van digitale leermiddelen effectiever. Het gebruikt van ict in de klas, met name het gebruik van de laptops, maakt de klas rustiger. Leerlingen vinden deze vorm van onderwijs aantrekkelijker en werken geconcentreerder aan hun taken. Uit het experiment blijkt dat leerlingen baat hebben bij de juiste balans in het gebruik van digitale en traditionele leermiddelen. Op dagen dat ze alleen met digitale leermiddelen werkten, trad eerder verveling op dan op dagen waar wel sprake was van een mix van leermiddelen en leerstijlen.

TNO benadrukt dat de potentie van ict in het onderwijs niet zonder meer in elke onderwijssituatie gerealiseerd zal worden. Een succesvolle implementatie vereist grote zorgvuldigheid en heeft draagvlak onder het onderwijzend personeel nodig. Ook de onderwijskundige invulling van de digitale leermiddelen verdient aandacht.

Het was voor het eerst in Nederland dat een lange reeks van toepassingen in een geïntegreerde aanpak op een school werd getest. 

Meer conclusies van het onderzoek zijn te vinden in het rapport: 'SURFnet Kennisnet – Resultaten experiment het Leren van de Toekomst'

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.