De AVS heeft besloten om vanwege de coronacrisis definitief geen Schoolleiderscongres te houden in 2020. Het congres stond oorspronkelijk gepland voor 20 maart, net aan het begin van de COVID-19 uitbraak. De afgelopen weken is er geprobeerd om het congres te verplaatsen naar het najaar, maar dat blijkt niet haalbaar. De AVS gaat zich nu richten op de mogelijke realisatie van een jubileumcongres in 2021.

In 2020 bestaat de AVS 25 jaar en dat had op het congres groots gevierd mogen worden met onder meer de verkiezing van de schoolleider van het jaar, een nieuwe website, plenaire lezingen van Foppe de Haan en maar liefst 25 workshops. De komende maanden wordt gekeken in hoeverre het programma blijft staan of verder wordt geactualiseerd naar volgend jaar.

Nieuwe website

Wel lanceert de AVS nu al de nieuwe website voor schoolleiders. In een nieuwe lay-out, met handzame navigatie zijn relevant nieuws, blogs en opleidingen te vinden. Ook zijn er op de website tal van dossiers in de kennisbank, evenementen en adviezen. “Wij zijn trots op onze nieuwe website. De nieuw vormgegeven website is ontwikkeld in samenwerking met verschillende leden en is ook uitermate geschikt voor het gebruik op desktop, tablet en mobiel”, aldus Van Haren.

Prijs Schoolleider van het Jaar

Ook de verkiezing Schoolleider van het Jaar 2020 had een plek op het congres. Op het congres zouden schoolleiders via filmpjes de Top 3 kiezen. Eerder werd al een Top 7 bekendgemaakt. Voor de verkiezing wordt gezocht naar een alternatieve vorm eind september of begin oktober.

Toekomstagenda Schoolleiders

De input voor de Toekomstagenda Schoolleiders, waaraan schoolleiders hadden kunnen bijdragen op het congres afgelopen maart, wordt in het najaar op een andere manier opgehaald bij de schoolleiders. Hierover zullen wij de leden nog verder informeren. Het is van cruciaal belang om samen met zoveel mogelijk schoolleiders deze toekomstagenda te formuleren. Het ministerie van OCW is partner en het adviesrapport is de basis voor het beleid gericht op schoolleiders. Jouw aandeel in www.deleiderschapsagenda.nl draagt bij om het vak schoolleider beter te positioneren en regie te nemen over de inhoud, en om op deze manier invloed uit te oefenen.

Links

Gerelateerd nieuws