Middelbare scholieren hebben donderdag 7 februari in Den Haag actiegevoerd voor een beter klimaat. “Dit is een mooie actie en een uitstekend initiatief”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. “Het laat zien dat jongeren doen waartoe wij ze opleiden: tot kritische burgers. Het is goed dat ze hun stem laten horen op deze democratische en geweldloze wijze.”

De scholieren, een groep Haagse tieners, demonstreerden onder schooltijd op het Haagse Malieveld tegen het klimaatbeleid. Ze eisen een strenger klimaatakkoord. Ze voerden de actie juist onder schooltijd om zo extra aandacht voor hun standpunt te krijgen. Onderwijsminister Arie Slob is geen voorstander van dit initiatief vanwege de leerplicht. “Het is begrijpelijk dat de minister op deze manier reageert. Hij kan vanuit zijn functie moeilijk zeggen: ga maar spijbelen”, aldus Van Haren. Dit wil niet zeggen dat de AVS-voorzitter het goed vindt dat scholieren ‘zomaar’ van school kunnen wegblijven. “We zijn niet voor spijbelen, laat dat duidelijk zijn. Scholen zouden een lesopdracht aan zo'n demonstratie kunnen koppelen. Dan is het geen spijbelen meer”, aldus van Haren in Trouw.

Scholen reageren heel verschillend richting de klimaatspijbelaars: sommige moedigen het aan, anderen keuren het af. Bij veel scholen roept de actie een dubbel gevoel op: actievoeren voor een beter klimaat is goed, maar lessen missen niet. De meeste scholen laten het initiatief bij de leerlingen. Dit blijkt uit een rondgang van Trouw langs ongeveer honderd middelbare scholen in heel Nederland.

Van Haren pleit voor een pro-actieve aanpak. “Grijp dit jongereninitiatief aan om het gesprek met hen aan te gaan, ook als je het er als school niet mee eens bent dat ze gaan demonstreren. Want hier gebeurt iets nieuws. Jongeren willen zeggenschap over de wereld waarin zij later leven.”

De AVS-voorzitter werd hierover op maandag 4 februari ook geïnterviewd op BNR Nieuwsradio (vanaf 16.44 uur).
 

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs