Jongeren vragen om meer aandacht voor seksuele vorming, van de brugklas tot de bovenbouw. Scholen zijn zoekende hoe ze dit op een goede, structurele manier kunnen invullen. Dat blijkt uit het Test je leefstijl-onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder mbo-studenten. Deze organisaties organiseren, samen met GGD’en, van 10 tot en met 14 februari, de Week van de Liefde.

Jongeren vinden dat ze veel te beperkte lessen krijgen. Leerlingen willen meer onderwerpen bespreken zoals seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting en plezier in seks. Ze willen ook meer aandacht voor seks in de bovenbouw: van de brugklas tot de eindexamenklas. Verder geven ze aan dat ze willen dat de docent een veilige sfeer creëert als dit onderwerp besproken wordt in de klas en willen ze open kunnen praten over seksualiteit.

Scholen willen wel vakoverstijgend en integraal werken, maar zijn zoekende hoe ze dit kunnen invullen. Het gaat immers naast het aanbieden van (gast)lessen, vooral om het borgen van thema seksualiteit en relaties in het beleid van de school. Scholen geven aan dat er meer aandacht moet zijn voor (online) omgaan met elkaar, zoals grenzen aangeven en respecteren, omgaan met groepsdruk en gevaren van sociale media (pesten, sexting). Scholen worden uitgenodigd om in deze Week van de Liefde minimaal één les over dit thema te geven. Op de website www.seksuelevorming.nl/weekvandeliefde vinden scholen allerlei ideeën, tips en materialen.

Links

Gerelateerd nieuws