Jongeren en studenten pleiten samen voor ‘bildung’ in het onderwijs

Diverse jongeren- en studentenorganisaties bieden dinsdag 31 mei om 14:45 de Tweede Kamer een manifest aan waarin wordt opgeroepen voor bildung (‘vorming’) in het onderwijs. Deze roep om een eigentijdse bildung komt voort uit de constatering dat er te weinig aandacht en waardering is voor de ontwikkeling van het individu.

Met bildung wordt een persoonlijke, brede, betrokken en bewuste vorming bedoeld. Het onderwijs in Nederland geeft te weinig aandacht aan de ontwikkeling van het individu en het geven van uitdagend, persoonlijk en prikkelend onderwijs. Er zijn meer flexibele leerroutes nodig om meer ruimte te creëren en er moet minder druk op de scholieren en studenten komen te liggen om zo snel en efficiënt mogelijk af te studeren. Slechts het opdoen en herproduceren van kennis, door het maken van toetsen of tentamens, is niet meer voldoende om de scholier of student adequaat voor te bereiden op het leven na de opleiding en op de steeds meer eisende arbeidsmarkt, vinden de deelnemende organisaties die de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer.

De petitie is ondertekend door de Nationale Jeugdraad (NJR), CNVjongeren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) en de Bildung Academie.

De jongerenorganisaties en studentenbonden willen een constructief debat openen en actief meedenken om deze doelen te bereiken voor alle scholieren en studenten in Nederland. Ze vinden dat het tijd is dat bildung van een agendapunt een actief onderdeel wordt van het Nederlandse onderwijs.

Op het manifest rust een embargo tot 14:45 uur. Na die tijd verschijnt het op deze site.

De AVS geeft, in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) de leergang Bildung voor schoolleiders. De eerstvolgende lichting start op 7 oktober. 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.