Jongensbrein/meisjesbrein

Na drie eerdere breinboeken over het jonge kind onderzocht Betsy van de Grift in Jongensbrein/Meisjesbrein wat de verschillen zijn tussen jongens en meisjes tot de leeftijd van 7 à 8 jaar als het gaat om de ontwikkeling van hun hersenen. En hoe professionals beter aan kunnen sluiten bij hun verschillende ontwikkelingsfases en -behoeften.

Van der Grift vraagt zich af of de hersenen van jonge jongens en meisjes anders in elkaar zitten, of onderdelen van hun hersenen anders functioneren, of ze anders leren en welke rol de invloed van thuis en de sociale omgeving speelt. Deze vragen komen deels voort uit statistieken die verschillen tussen jongens en meisjes illustreren, zoals:

jongens lopen een groter risico op leer- en ontwikkelingsproblemen
• jongens lopen een drie tot vier keer groter risico om gediagnosticeerd te worden met autisme, aandachtstoornissen of dyslexie
meisjes lopen minstens twee maal zoveel risico om gediagnosticeerd te worden met depressie, angst- of eetstoornissen tijdens of na de puberteit
puberjongens hebben ongeveer vier keer zoveel kans om dodelijk te verongelukken en drie keer zoveel kans om betrokken te raken bij een geweldsincident

De auteur onderkent deze statistische verschillen (bron: www.nationaalkompas.nl) en onderzoekt of professionals de negatieve statistische feiten positief kunnen beïnvloeden door een andere benadering en aanpak van jongens en meisjes.
Het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1-6) bevat een uitgebreide wetenschappelijke en theoretische verkenning waaruit blijkt dat er verschillen zijn in de manier waarop de hersenen van jongens en meisjes zich al vanaf de conceptie ontwikkelen en dat dat effect heeft op het tempo waarin en de manier waarop jongens en meisjes leren. Maar er is vooral ook nog heel veel niet bekend over sekse- en genderverschillen. Onderzoeksresultaten maken het volgens Van de Grift aannemelijk dat de zichtbare verschillen tussen jongens en meisjes met name voortkomen uit voorkeursgedrag. Dit gedrag is grotendeels aangeleerd en wordt sterk beïnvloed door de sociale context, de omgeving waarin het kind opgroeit en de normen en waarden die leidend zijn bij de opvoeder(s) en onderwijsprofessionals.
In het tweede deel (hoofdstuk 7) geeft de auteur onderwijs- en kinderopvangprofessionals praktische tips over hoe zij in hun benadering en aanpak van jongens en meisjes rekening kunnen houden met de aangetoonde breinverschillen. Ze beschrijft bijvoorbeeld schematisch de effectieve gedragscorrecties die passen bij vier verschillende levensfases van jongens en meisjes tussen 2 en 18 jaar. Heel verhelderend en direct toepasbaar in de praktijk, zowel door ouders als professionele opvoeders.
Deel drie (hoofdstuk 8) bevat een analyse van ‘het kleuterjongetje’ op de basisschool. Van de Grift schetst een naar mijn idee zeer waarheidsgetrouw beeld van de gangbare benadering van kleuterjongetjes in het onderwijs. Ze eindigt haar betoog met het breken van een lans voor een andere benadering van het kleuterjongetje in basisonderwijs en kinderopvang. Professionals moeten zich meer (willen) verdiepen in hun specifieke ontwikkelingsbehoeften en daar met hun aanpak en leerstrategieën beter bij aansluiten. “En gewoon tijd en geduld is misschien nog wel wat het kleuterjongetje het meeste nodig heeft”, aldus de auteur. Ik realiseer me dat mijn collega’s en ik veel kleuterjongetjes regelmatig niet hebben geboden wat ze nodig hadden. Dat is helaas niet meer terug te draaien, maar voor de kleuters die nu rondhuppelen op mijn school zal ik samen met mijn team lessen trekken uit dit boek en meer recht doen aan het eigene van hun leeftijd en sekse.

Jongensbrein/Meisjesbrein. Over genderverschillen en -strategieën voor onderwijs en kinderopvang. Betsy van de Grift, 2016, uitgeverij SWP, ISBN: 9789088506765

Rob van Beek is interim-directeur primair onderwijs (RDO) bij obs De Kaap in Amsterdam.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.