Jonge leerkrachten op de bres voor behoud onderwijskrachten

Eind maart presenteerde de actiegroep `Groene Golf´ – een initiatief van jonge leerkrachten uit onder meer het primair onderwijs – tijdens het debat Gezocht: 100.000 leraren in de Rode Hoed in Amsterdam een manifest waarin zij als jonge leerkrachten aangeven hoe in de toekomst voldoende leerkrachten te werven én te behouden.

De leerkrachten van de actiegroep zien te vaak goede collega´s vertrekken, met name door te weinig mogelijkheden om echt door te groeien in je baan. De groep vindt dat het ministerie flink moet investeren in de aantrekkelijkheid van het werk om een `groene golf´ in het onderwijs mogelijk te maken. In het manifest worden drie punten genoemd:

o Investeren in (master)opleidingen en bijscholing. Maak op scholen veel meer tijd vrij voor lerende leerkrachten.

o Meer salarismogelijkheden. Voor leerkrachten basisonderwijs die willen blijven lesgeven is er bijvoorbeeld eigenlijk maar één salarisschaal (LA) die hun hele carrière geldt. Na een aantal jaren moet het na een beoordeling mogelijk zijn om financieel een sprong voorwaarts te maken.

o Betere startersbanen. In het basisonderwijs bijvoorbeeld hobbelen veel jongeren van invalbaan naar invalbaan. De onzekerheid is vaak groot: valt het maar even tegen met de leerlingenaantallen, dan staat tijdelijk personeel ook meteen weer op straat.

De komende tijd zal actiegroep `Groene Golf´ voor deze punten aandacht blijven vragen bij minister Plasterk en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt en Dijkstra.

Meer informatie
Meer informatie: groenegolf@live.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.