Het Jeugdeducatiefonds is op 15 december officieel van start gegaan. Dit fonds biedt financiële hulp aan kinderen uit minimagezinnen waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten of noodzakelijk geachte ondersteuning zelf te bekostigen,. Hierdoor bereiken deze kinderen vaak een lager opleidingsniveau dan mogelijk is. Het fonds gaat in 2016 van start op zeventien verschillende basisscholen.

Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van ongelijkheid. Harrie Postma, initiatiefnemer van het Jeugdeducatiefonds: “Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in het gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is, dat er geen geld is om uitstapjes te maken en de wereld te verkennen en dat er geen geld is voor bijvoorbeeld bijles als het kind achterloopt. Deze factoren maken dat armoede vaak leidt tot een lagere vervolgopleiding, dan wat het kind eigenlijk aan kan. Hier willen wij wat aan doen. Als de stimulans vanuit huis beperkt is, is extra ondersteuning nodig om bijvoorbeeld de taalontwikkeling te begeleiden maar ook voor het organiseren van extra (buiten)schoolse activiteiten om de leefwereld van de kinderen te verruimen en het welbevinden te verhogen.”

In samenspraak met ouders en kinderen kan een professional van een gecertificeerde basisschool een aanvraag indienen. Na toetsing en het vastleggen van afspraken kan een kind ondersteuning krijgen tot maximaal 1.000 euro per jaar ten behoeve van school/educatie-gerelateerde uitgaven. In 2016 gaat het Jeugdeducatiefonds starten op 17 scholen: Amsterdam (3), Leeuwarden (5), Rotterdam (3), Den Haag (3) en Utrecht (3).

Links

Gerelateerd nieuws