Het AVS Centrum Educatief Leiderschap verzorgt sinds vorig schooljaar de leergang Directeur Integraal Kindcentrum. Meerdere groepen hebben de scholing inmiddels afgerond. Deelnemers vertellen over de toepassing in de praktijk.

“Hoe kun je de IKC-gedachte concreet vertalen naar stichtings- en schoolniveau”, was de persoonlijke leervraag van deelnemer Han Sijbring, directeur van de openbare Emmaschool in Assen. “Die is heel goed beantwoord. Met name door de enorme hoeveelheid kennis en expertise van, en de manier van overdragen door de kerndocenten. Hun brede kijk en deskundigheid hebben een grote toegevoegde waarde. Dat geldt ook voor de meer specialistische gastdocenten uit de verschillende sociale domeinen. Heel waardevol voor mij was het inkijkje in de wereld van de kinderopvang, daar had ik nog weinig kaas van gegeten. Er is in die sector ook sprake van een jaartaak, maar de contractvormen zijn veel flexibeler.

En combinatiefuncties en een doorgaande ontwikkelingslijn zijn essentieel voor een IKC. Kinderen moeten niet té veel gezichten zien op een dag. Een pedagogisch medewerker van de – inpandige – bso werkt bijvoorbeeld al als onderwijsassistent op onze school.” Sijbrings schoolbestuur (Plateau Openbaar Onderwijs Assen) richt inmiddels, in samenspraak met Aska-kinderopvang, een nevenstichting op om te komen tot een integrale aansturing van onderwijs en opvang binnen ‘Alles-in-1-scholen’. Schooldirecteuren worden leidend in de aansturing ervan, omdat het grootste deel (4–13 jaar) onder hun expertise valt. Sijbring waakt ervoor dat het proces vooral ook op de werkvloer plaatsvindt. “Zodat iedereen zich eigenaar voelt.”
IKC-vorming verloopt overal weer net iets anders, merkt Sijbring bij de intervisiemomenten en het bezoek aan bestaande IKC’s. “De game of casus van het live ontwerpen van een (droom)kindcentrum met interventies vanuit politiek, bestuur, ouders en de financiële hoek is dan ook erg nuttig.”

Wederzijds begrip
“Een IKC is een spiegel van de wijk,”, ervaart ook deelnemer Hananja Witkamp, directeur van de Koningin Beatrixschool in Papendrecht. De leergang legde voor hem een stevig fundament voor het vormgeven van een IKC-traject. “Onze school heeft al peuteropvang, tso en bso onder hetzelfde dak (2–13 jaar, red.). Dat kun je zo laten of er nog iets mooiers van maken. Hoe kunnen onderwijs en opvang hun kinddiensten zo organiseren dat ze optimaal op elkaar afgestemd zijn? Een kind is niet deelbaar.” Net als Sijbring had Witkamp veel baat bij de inzichten in de structuur van een kinderopvangorganisatie. “Het is heel goed om te weten hoe een partnerorganisatie in elkaar steekt, wat er achter de schermen speelt. Daarmee creëer je wederzijds begrip.”
Denken in mogelijkheden en je creativiteit aanwenden zijn onmisbare vaardigheden voor het aansturen van een IKC, merkt Witkamp. “De praktijk is weerbarstig. Verschillende cao’s, wet- en regelgeving en dito financiering kunnen beknottend werken. Een klein beetje ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is soms nodig, wetgeving volgt dan vaak wel. De leergang voorziet hier goed in. Je leert buiten kaders denken en losbreken uit vaste patronen.”
Afgelopen voorjaar heeft de Beatrixschool de intentie uitgesproken om samen met de opvangorganisatie een IKC te vormen. Stapje voor stapje neemt Witkamp de betrokkenen mee in de op stapel staande veranderingen. Bijvoorbeeld met studiemomenten over een nieuw onderwijsconcept en kick off-avonden met ouders, buurt en kinderopvang. “Input vragen, wensen inventariseren en draagvlak creëren. Teamleden realiseren zich dat ze wellicht een andere rol krijgen. En wie gaat wat betalen? De bewustwording komt op gang!” Witkamp kan de leergang zeker aanbevelen aan collega-schoolleiders. Zijn tip daarbij: “Neem deel samen met een toekomstige partner, bijvoorbeeld een leidinggevende uit de kinderopvang. Dan schep je meteen commitment.” Bovendien is een van de onderdelen het maken van een ondernemingsplan, gericht op de bestaande of nieuw te ontwikkelen organisatie. “Dat kun je dan meteen in de eigen praktijk toepassen.”

Doelgroep: leidinggevenden van een primair onderwijs- en/ of kinderopvangorganisatie die de functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in deze functie werkzaam zijn
Startdata: 8 november 2016 (locatie Vlodrop, Noord-Limburg) en 20 maart 2017 (locatie Amersfoort)
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/ikc

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd