Het financiële jaarverslag moet uiterlijk 1 juli 2007 zijn ingeleverd bij Cfi. Dit is een bekostigingsvoorwaarde. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk nadat de periode waarop dit jaarverslag betrekking is afgesloten, op 31 december 2006, hierop actie te ondernemen en contact te zoeken met het administratiekantoor. De AVS en de besturenorganisaties hebben met het projectbureau lumpsum, het ministerie van OCW en Cfi afgesproken de komende maanden alert te zijn op de processen rond de totstandkoming van de jaarverslagen. Er wordt gezocht naar oplossingen om problemen rond de termijnen te voorkomen. In december bespreken de organisaties mogelijke acties.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.