Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar in werktijd. Werktijd is het uitgangspunt.

Publicatie: De jaartaak in het primair onderwijs
  Van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde Sinds de CAO PO 2014 – 2015 zijn er enkele fundamentele wijzigingen en hierdoor een breuk met het verleden. De 40-urige werkweek, de jaartaak en het overlegmodel zijn geïntroduceerd met de mogelijkheid om het werken in de school meer op maat te organiseren. De CAO PO heeft naast het regelen van de primaire en…

2016 
€ 18,75
Bestel deze publicatie | Meer informatie


Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Onomkeerbaar

  • ‘Planloos is kansloos’