Jaarstukken 2009 vóór 1 juli bij DUO

Besturen van scholen moeten hun jaarstukken over 2009, inclusief de accountantsverklaring, voor 1juli 2010 bij DUO hebben aangeleverd.

Besturen van scholen in het primair onderwijs moeten dan ook de bekostigingsgegevens over 2009 en het bijbehorende assurancerapport aangeleverd hebben. De besturen zijn hierover eerder dit jaar geïnformeerd. Besturen die hun jaarstukken te laat leveren, krijgen te maken met strengere sancties. Niet tijdig leveren leidt tot opschorting en/of inhouding van de bekostiging (of een deel ervan) van de instelling per augustus 2010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.