Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie gepresenteerd

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In de prioriteitenlijst wordt ook de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken en het laten werken van studenten en stagiaires genoemd. Het onderwijs kan hier ook mee te maken krijgen.

Samenwerking met sociale partners via sectorbenadering
Wat
de werkwijze betreft wordt de samenwerking met de sociale partners via de sectorbenadering vernieuwd. De Arbeidsinspectie gaat in 2010 de arbocatalogi van de sociale partners hanteren als referentie bij het voldoen aan de Arbo-wet. De Arbeidsinspectie kiest in verband met het streven naar een groter bereik en effect voor intensivering van de voorlichting (zie ook pagina ..). De Arbeidsinspectie zal daarbij samenwerken met sociale partners en zich vooral richten op achttien prioritaire sectoren.

In het jaarplan van de Arbeidsinspectie ligt de focus dit jaar met name op de sectoren bouw, schoonmaak en uitzendbranche.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.