Jaarlijks 15 miljoen voor wetenschap en techniek in basisonderwijs

Staatssecretaris Dijksma stelt 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het wetenschap- en techniekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Deze toezegging deed zij bij het in ontvangst nemen van het Masterplan 2011-2016 `Ruimte voor talent, ruimte voor wetenschap en techniek´.

Met het geld worden scholen geholpen bij het integreren van wetenschap en techniek in hun onderwijs, worden leerkrachten geschoold en wordt onderzoek gedaan dat op scholen toepasbaar is naar de ontwikkeling van (bèta-)talent van jonge kinderen. In het Masterplan staat beschreven hoe verschillende maatschappelijke organisaties – waaronder universiteiten, gemeenten, het bedrijfsleven, musea en science centra – in de periode 2011-2016 het talent van kinderen (2-14 jaar) willen stimuleren door middel van wetenschap en techniek.

Een samenvatting van het Masterplan 2011-2016 staat op http://www.manifestwt.nl/  Zie ook http://www.platformbetatechniek.nl/ 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.