Jaar van de Techniek wordt meerjarige samenwerking

Het Jaar van de Techniek zal een duurzame en grootschalige samenwerking worden, die zich uitstrekt over de komende jaren. Dat staat in het strategisch plan dat door de 28 organisaties in de Programmaraad van het Jaar van de Techniek is onderschreven. Hierbij speelt ook het basisonderwijs een belangrijke rol, want `hoe eerder je techniek stimuleert, hoe meer kans op een keuze voor een technisch beroep later´.

Men onderkent dat het oplossen van de omvangrijke tekorten aan technici niet in één jaar gerealiseerd kan zijn, maar een meerjarige inzet vraagt. Paul Ewalds, voorzitter van de stuurgroep Jaar van de Techniek: “Alle deelnemende partijen binnen het Jaar van de Techniek – waaronder brancheorganisaties, VO- en MBO-raad, Platform Bèta & Techniek, Economische Zaken – hebben hun commitment uitgesproken om een meerjarige samenwerking aan te gaan tot en met 2010. Want een dreigend tekort van 70.000 vakmensen in 2010 zou rampzalig zijn voor de technieksector, maar ook voor de Nederlandse economie in zijn geheel.”

In het strategisch plan zijn vier programmalijnen uitgezet: imagoverbetering, de versterking van de positie van techniek, regionale samenwerking tussen technische bedrijven, scholen en andere relevante partijen en talentbehoud. Ewalds: “Doel is met name de bestaande initiatieven van de sectoren beter te stroomlijnen, de krachten te bundelen en geen dubbel werk te verrichten. Ook zoeken we nadrukkelijk samenwerking met initiatieven als de Taskforce Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt vanuit de overheid.”

Beeldvorming
In het basisonderwijs ligt de focus op beeldvorming: wat houdt techniek tegenwoordig in? Voldoet het klassieke beeld van bijvoorbeeld de loodgieter nog wel, of is dat sterk verouderd? In dit kader worden momenteel debatten georganiseerd, onder andere voor en met basisschoolleerlingen, om het bestaande beeld te achterhalen en om een actueel en reëel beeld van techniek over te dragen. In een ander project worden zogenaamde `techniekambassadeurs´ (jonge werknemers uit technische sectoren) ingezet om in de klas over de dagelijkse praktijk van hun werk te vertellen. In het Jaar van de Techniek hebben 28 organisaties uit acht verschillende branches zich verenigd om de dreigende tekorten aan technische vakmensen aan te pakken. Nog nooit eerder werkten bedrijfsleven, opleidingsfondsen, koepelorganisaties en scholen op deze schaal samen. Een positief signaal is volgens Ewalds dat de trend dat steeds minder leerlingen kiezen voor techniek, tot stilstand lijkt te zijn gebracht.

Verplicht
Recent kwam Arend de Groot, voorzitter van VHP Metalelektro, de vereniging voor hoger personeel in de metaal- en elektrotechnische industrie (een van de organisaties binnen het Jaar van de Techniek), met het voorstel techniek verplicht op te nemen in het lesprogramma van basisscholen, naast een vak als handenarbeid. De Groot: “Er is een groot aantal kinderen met interesse voor techniek. Hoeveel kinderen zijn er niet aan het bouwen met Lego?” Het Jaar van de Techniek gaat onder andere aan de slag met dit concrete voorstel voor het basisonderwijs.

Volgens De Groot wordt het `de hoogste tijd´ dat ook in de Cito-beroepskeuzetest op scholen, vragen gericht op technisch inzicht worden opgenomen. “Zo´n Cito-toets is al ontwikkeld door het Cito. Maar het onderwijsveld houdt de introductie ervan tegen. Dat vind ik onbegrijpelijk.” Ook op de pabo´s is nog een wereld te winnen, meent De Groot, die zelf ook als docent technieklessen op pabo´s verzorgt. “Bij de – vaak vrouwelijke – leerkrachten is de interesse voor techniek vaak niet groot. Ik denk dat het goed zou zijn om lessen techniek in het algemeen vormende gedeelte van de pabo op te nemen. Om ook daar de omvang en de impact van techniek duidelijk te maken.”

Meer informatie: www.jaarvandetechniek.nl, http://www.programmavtb.nl/, www.techniekinjeklas.nl, www.praktischtechniek.nl en www.whizzkisten.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.