ISBO: ‘Voorlopig geen nieuwe islamscholen’

De koepelorganisatie van islamitische scholen (ISBO) wil dat er de komende jaren geen nieuwe islamitische scholen worden opgericht. Voordat er nieuwe scholen bij komen, moeten eerst de huidige problemen zijn opgelost, aldus ISBO-directeur Yusuf Altuntas op Radio 1.

Volgens Altuntas zijn veel bestuurders van islamitische scholen niet capabel, bijvoorbeeld omdat ze alleen een lbo-opleiding hebben genoten. Altuntas: “Als je de huidige 44 islamscholen nu al niet goed kunt besturen, moet je een pas op de plaats maken.” Om de kwaliteit van de schoolbestuurders te verbeteren gaat de ISBO cursussen aanbieden aan nieuwe bestuurders. En de ISBO wil invloed op de benoeming van bestuursleden. Ook wil Altuntas meer niet-moslims en vrouwen opnemen in de besturen van islamitische scholen. Naar aanleiding van het feit dat onder andere veel islamitische scholen door de Inspectie vaak als zwak tot zeer zwak worden aangemerkt, wil CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk via een initiatiefwet artikel 23 van de Grondwet `moderniseren´ door vooraf kwaliteitseisen te stellen bij het oprichten van een school, om te voorkomen dat zwakke scholen ontstaan waar kinderen achterstanden oplopen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.