Is er ruimte voor bso?

Tweederde van de schoolleiders ziet brood in de buitenschoolse opvang; een kans om je als school te profileren. Maar 40 procent schrikt ook terug van de onverwacht grote vraag. Waar laat men de kinderen? Een scholenpanelonderzoek naar de huidige attitude en ondernomen acties ten opzichte van de bso.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.