IPON 2011: ook voor schoolleiders veel te halen

De nieuwe (en sociale) media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij, en dus ook niet uit het onderwijs. Het belang van ICT voor het onderwijs dringt langzamerhand door, maar zijn de leerkrachten en schoolleiders er ook klaar voor of mist het onderwijs de boot? Op de IPON, ICT Platform Onderwijs Nederland, de jaarlijkse beurs op het gebied van onderwijs en ICT die 13 en 14 april plaatsvond, staan alle neuzen in ieder geval dezelfde kant op:  alle aanbieders van ICT (leer-)middelen willen met hun (innovatieve) product ICT op de kaart zetten. De AVS nam ook een kijkje.

De IPON is zeker ook voor schoolleiders de moeite waard. De beurs biedt een overzicht van wat er op dit moment op ICT-gebied voor het onderwijs al is ontwikkeld, zoals digitale leermiddelen en -methoden, touchscreens en digibords, websites, software, social media en games. Vooral het aanbod van digitale leermiddelen via websites waar allerlei relevant (les-)materiaal voor schoolleiders en leerkrachten toegankelijk is en zij met andere collega´s ervaringen kunnen uitwisselen, is enorm. Opvallend is dat enkele initiatieven vanuit leerkrachten ontstaan zijn. Enkele voor het primair onderwijs relevante aanbieders op dat gebied zijn Digischool, De klas van de toekomst (en Schooldub.), digital learning (o.a. Leskompas), Teleblik, Teach32, Teachers Channel en KlasseTV (deze laatste twee zijn ook AVS Voordeel partner). Op gebied van ouderbetrokkenheid is de site klascontact, waar ouders onderling en met leerkrachten in gesprek kunnen, een opvallende outsider.

Bij deze ICT-aanbieders valt op dat er veel samenwerkingen met andere partners zijn, maar dat er toch een redelijke diversiteit (en deels overlap) is in het aanbod.

Lezingen en workshops
De bezoeker kon op de IPON ook diverse lezingen en workshops volgen. Deze gaven een beeld van de stand van zaken met betrekking tot ICT-ontwikkelingen in Nederland en het onderwijs. Keynote-spreker Dieter Möckelmann, makelaar tussen aanbieder en afnemer van ICT-middelen (eenmanszaak dieter.nl), ging in op opbrengstgericht werken met ICT en hoe ICT een middel kan worden in het onderwijs. “Het inzetten van nieuwe media vraagt lef”, aldus Möckelmann. “De onderwijsinhoud moet weer centraal gaan staan, en niet de infrastructuur. Wat wil je bereiken met je leerlingen? Hoe organiseer je het onderwijsleerproces?” Hij wijst op het belang van de inzet van de leerkracht en het samen werken met elkaar. Dat is de uitdaging voor morgen.

Een andere keynote was de Ierse Julian Seymour, regionaal manager van de ECDL Foundation. Deze stichting is inmiddels in 150 landen actief met de EU standaard voor digitale vaardigheden. “Mist het Nederlandse onderwijs de boot als het gaat om computerbekwaam zijn?”, luidde de titel van zijn lezing. Nederland behoort, samen met andere Westerse buurtlanden, tot de enabeste groep (bovengemiddeld) wat betreft ICT-vaardigheden. Nederland heeft dus veel potentie. Bovenaan staan de Scandinavische landen Finland, Denemarken en Zweden. Maar vaardigheden alleen is niet voldoende, het gaat met name om deze in te zetten in een productieve manier. Volgens Seymour mist Nederland de boot nog niet, maar is er wel werk aan de winkel. Andere landen regelen ICT vaak centraler. Het is belangrijk om voortdurend nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden en vroeg te starten met de ontwikkeling van digitale vaardigheden en gekwalificeerd personeel.

Ook Mediawijzer (Mediawijzer) profileerde zich op de IPON met diverse lezingen over mediawijsheid. De kick-off werd gegeven door trend- en youthwatcher Tom Palmaerts en director Digital Publishing Joris van Heukelom van Sanoma Media.  Volgens Palmaerts behoort slechts 9 procent tot de `makers´, de mensen die stappen ondernemen om iets te bereiken met ICT, bijvoorbeeld via social media. De rest zijn de `leurkers´, de consumenten. Je bent pas mediawijs als je iets in beweging brengt. Van Heukelom is positiever over de inzet en toewijding van leerkrachten, en wijdt `het gebrek aan passie´ aan het (vaak nog traditionele) onderwijssysteem. Ook iemand uit het publiek heeft goede ervaringen met de inzet van leerkrachten. Via sociale netwerken kunnen zij elkaar helpen. “Iedereen moet mee-innoveren”, aldus Van Heukelom.  “Nederland is qua infrastructuur fantastisch. Maar de vraag is, wat gaan we ermee doen?” Dagvoorzitter Justine Pardoen, hoofdredacteur van Mediaopvoeding.nl en Ouders Online, vat het mooi samen: “We moeten de media leren inzetten om uiteindelijk iets te bereiken. ICT is niet meer uit het dagelijkse leven – en de school – te bannen.”

IPON Awards
Tijdens de vierde IPON op 13 april maakte juryvoorzitter Louis Hilgers de winnaars van de IPON Awards 2011 bekend. Met deze prijs wil IPON laten zien dat bedrijven zich onderscheiden in innovatie, productvernieuwing, kwaliteit en originaliteit. In het primair onderwijs won Rekentuin in de categorie beste innovatieve (software) product. Teach32 was winnaar in de categorie beste innovatieve (hardware) product. 

In de lezingen mag dan twijfel gezaaid zijn over het vooroplopen met ICT-ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, de aanbieders (waaronder ook leerkrachten) op de IPON en de IPON Awards winnaars doen er alles aan om dit beeld te ontkrachten.

 

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.