Inzicht in overhead

Overhead value analyse maakt omvang en wenselijkheid overhead transparant
Leerkrachten hebben al snel het gevoel dat het stafbureau vooral een kostenpost is, maar een zekere mate van overhead bespaart scholen juist geld. Bij het zoeken naar een balans in de overheadkosten kan het maken van een analyse uitkomst bieden. Dat maakt de overhead transparant. “Als je de kosten intern helder hebt, kun je in gesprek of je het geld er voor over hebt.”

Tekst Jaan van Aken

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.