Via Nationaal Cohort Onderzoek (NCO)

Schoolleiders en bestuurders kunnen meedoen aan een project van het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO) om inzicht te krijgen in de effecten van corona op de ontwikkeling van hun leerlingen. Het NCO berekent per school de leergroei van leerlingen, die te vergelijken zijn met het landelijk gemiddelde of vergelijkbare scholen.

NCO breidt zijn jaarlijkse rapporten voor het basisonderwijs vanaf 2021 uit met een hoofdstuk over leergroei. Daarnaast brengt NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit over de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de leergroei van deze leerlingen. Om mee te doen aan het project is een eenmalige aanmelding nodig zodat het NCO gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS) kan verzamelen.

Deelnemers aan het LVS-project van het NCO, krijgen voor hun eigen scholen:

  • inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen voor alle groepen (op begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde)
  • inzicht in de effecten van COVID19 op de ontwikkeling van de leerlingen en de mate waarin dit verschilt met andere (vergelijkbare) basisscholen in Nederland.

Daarnaast biedt Education Lab Netherlands, een samenwerkingspartner van NCO, scholen toegang tot praktische handreikingen voor leraren over ‘wat werkt’ in de huidige omstandigheden, met name rond ouderbetrokkenheid, afstandsonderwijs en het inlopen van eventuele achterstanden.

Privacy

Bij deelname aan het onderzoek wordt de privacy gewaarborgd en is anonimiteit voor je leerlingen, scholen en bestuur gegarandeerd. De resultaten worden teruggekoppeld door het NCO. De inspectie heeft geen toegang tot deze gegevens. Ook wordt de privacy van de LVS-gegevens extra bewaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ouders informeren

Het is wel van belang dat ouders geïnformeerd worden over deelname, zodat zij een mogelijkheid krijgen om aan te geven dat de gegevens van hun kind buiten het onderzoek gelaten worden. In de praktijk gebeurt dit weinig. Een voorbeeldtekst die aan ouders gestuurd kan worden staat in het informatiepakket van het NCO LVS-project.

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@nationaalcohortonderzoek.nl

Links

Gerelateerd nieuws