Vanaf schooljaar 2016-2017 is het wettelijk mogelijk dat docenten uit het vo als vakdocent mogen lesgeven in het po. De beperking dat een vo-docent alleen vreemde talen en enkele creatieve vakken in het po mag geven, is weggehaald.

De wetgeving is aangepast in het kader van het plan van aanpak Toptalenten: scholen hebben zo meer ruimte hun onderwijs flexibel in te richten. Door aanpassing van de wetgeving kunnen vanaf komend schooljaar ook vakken als geschiedenis of wiskunde door vakleerkrachten worden verzorgd.

De aangepaste wetgeving geeft nieuwe mogelijkheden voor scholen en samenwerking tussen po en vo. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over overstijgende projecten of extra aanbod voor leerlingen die meer aankunnen. De vakdocent mag alleen in zijn/haar eigen vak lessen verzorgen in het po. 

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd