Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid en de ledenraad hebben hierover gesproken. Tot slot hebben bestuur, directeur en adviseurs van de AVS zich over de inhoudelijke thema’s gebogen. Op 21 januari 2017 heeft het bestuur de inzet voor een volgende cao voor het primair onderwijs vastgesteld.

Op hoofdlijn gaat het om enkele thema’s die vanuit de vorige en huidige cao onderzoek vereisen, namelijk: onderzoek naar kostenontwikkeling van de Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs (WOPO), onderzoek naar de uitwerking van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) en onderzoek naar de keuzes voor en toepassing van het overleg-/basismodel. In opdracht van de sociale partners is inmiddels een begin gemaakt met deze onderzoeken.
Ook dient een nadere uitwerking van loongebouw en functiehuis plaats te vinden. Verder zijn onder meer loonontwikkeling en looptijd als belangrijke punten in de cao-inzet opgenomen. Hierover kan pas in detail worden getreden als de inzet van alle onderwijsbonden is uitgewisseld. De vastgestelde gezamenlijke inzet zal worden ingebracht aan de cao-tafel. Over de voortgang daarvan houdt de AVS haat leden op de hoogte.

Commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid
De AVS-commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid vergaderde op 27 januari over andere andere de WWZ. Er werd teruggeblikt op de gesprekken die begin december 2016 gevoerd zijn met Jacques Tichelaar. Hij was verkenner aangesteld door minister Asscher (SZW) met als opdracht op korte termijn een oplossing te realiseren op het gebied van invalwerk tijdens de griepgolf in het primair onderwijs. Deze gesprekken zijn begin december 2016 gevoerd. Verder zijn ervaringen gedeeld over de uitvoering van de WWZ in de eigen situatie. Hierin kwamen onder andere de volgende punten naar voren:

 •   onvoldoende personeel beschikbaar;
 •   verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs speelt de vervangingspool ook parten;
 •   regelgeving is niet meer bij te houden voor een éénpitter;
 •   kwalitatief goed onderwijs komt in gevaar;
 •   ouders met onderwijsbevoegdheid die alleen op een bepaalde school willen invallen, maar niet meer mogen van het bestuur in verband met de te lopen risico’s;
 •   betrokkenen zijn anders gaan kijken naar invalwerk;
 •   eigen vervangingspool draaien;
 •   inrichten van een b-pool naast de reguliere vervangingspool;
 •   aansluiting bij Regionale Transfer Centra;
 •   de (toepassing van de) ketenbepaling;
 •   toepassen van het eigen risicodragerschap, waardoor het ziekteverzuim laag is;
 •   omgaan met flexibeler onderwijs;
 •   delen van ervaringen van Personeelscluster Oost-Nederland (PON) over loopbaanbegeleiding naar aanleiding van het congres ‘5 jaar PON in beweging’;
 •   bespreking van de AVS-inzet voor een volgende cao.

Gerelateerd nieuws