Binnenkort starten de onderhandelingen tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en de werkgeverorganisatie (PO-Raad) voor de nieuwe CAO PO. Naar verwachting worden op korte termijn de primaire arbeidsvoorwaarden, die nu nog door de minister van OCW worden vastgesteld, gedecentraliseerd naar de sociale partners.

De (aparte) onderhandelingen hierover zijn gaande. Als de primaire arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd zijn, zullen de sociale partners ook over de loonruimte kunnen gaan onderhandelen.

Voor het secundaire proces heeft de AVS de volgende inzet op tafel gelegd:

Aan iedere school is een directeur verbonden
De AVS pleit voor het bepalen van één directeur per BRIN-nummer. Dat sluit ook aan bij de wetgeving (artikel 29 WPO/WEC).
Door de creativiteit van besturen is er een ratjetoe aan functies ontstaan, waarbij de functie van directeur min of meer wordt wegbezuinigd en er nieuwe functies worden gecreëerd met een bekostiging uit bijvoorbeeld de L-schaal. Er zijn zelfs al voorbeelden dat ib'ers voor directietaken worden ingezet en directieleden worden ontslagen. Bij kleine scholen (tot bijvoorbeeld vijftig leerlingen) is een meerschoolse directie toegestaan.

Functiebeschrijvingen
De AVS pleit ervoor om voor de inschaling van de schoolleiding uit te gaan van het functiewaarderingssysteem (FUWA PO) in plaats van leerlingaantallen. Indien het de functies met beleids-/personeelsverantwoordelijkheid betreft, pleit de AVS te allen tijde voor verplichte inschaling in de (adjunct-)directeursschaal.

Normjaartaak schoolleiders
De AVS pleit ervoor om de normjaartaak voor de schoolleiding te verhelderen. Voor de normjaartaak is geen onderscheid gemaakt tussen onderwijspersoneel en schoolleiding. Dat levert in de praktijk discussie op over de inzetbaarheid. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen schoolleiding met en zonder lesgevende taken.

CAO-bestuurders
Er zal een standpunt ingenomen moeten worden of de CAO-bestuurders integraal deel gaat uitmaken van de nieuwe CAO PO per 1 januari 2014.

Professionalisering schoolleiding
De AVS zou graag een verduidelijking willen zien op het gebied van de professionalisering van de schoolleiding, met name op het gebied van een persoonlijkbudgetrecht en keuze in individuele scholing.

De inzet is besproken binnen de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid van de AVS. De leden van deze commissie zijn unaniem akkoord gegaan met deze inzet.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd