Het is even stil geweest rondom het Persoonsgebonden nummer (PGN), omdat ingewikkelde automatiseringszaken moesten worden uitgezocht en omdat de AVS en de besturenorganisaties het ministerie ervan wilden overtuigen dat de door hen voorgestelde aanpak de scholen minder last brengt. De AVS is blij dat dit is gelukt.

In de nabije toekomst dient u uw leerlingenadministratie op orde te hebben. Alle gegevens moeten kloppen, dus ook de spelling van namen en tussenvoegsels. Verder moet het sofi-nummer van de leerling in de administratie worden opgenomen. Van belang in dit proces is de communicatie met de ouders. De gegevens worden in een later stadium vergeleken met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Wellicht moet u daarna nog aanpassingen doen. Ook zult u een training moeten volgen om te leren omgaan met de aanpassingen van het administratiepakket. Voor deze aanpassingen krijgt u een subsidie van 269 euro per school en 3,35 euro per leerling. Tijdens dit proces krijgt u assistentie van het Procesmanagement Veld (PMV), een organisatie die door de AVS en de besturenorganisaties is opgericht en zorg draagt voor de invoering van de nieuwe systematiek. U krijgt ook informatie via uw softwareleverancier.

De AVS houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat daarin van u wordt verlangd. In de eerstvolgende Kader Primair leest u een achtergrondartikel over het hoe en waarom van het PGN.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.