Invoerdatum Modernisering Participatiefonds verplaatst naar 1 augustus 2021

Op 1 januari 2021 stond de invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) gepland. Deze is echter afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De coronacrisis veroorzaakt vertraging en onduidelijkheid over de afronding van het wetstraject. Dit laat het Participatiefonds geen andere keuze dan de invoerdatum uit te stellen naar 1 augustus 2021.

Een belangrijke afweging om dit besluit nu te nemen is dat schoolbesturen zich op tijd en op de juiste manier moeten kunnen voorbereiden op de veranderingen in de manier van werken bij het Participatiefonds. 

Alle schoolbesturen in het PO hebben op 23 juni een brief van het Vervangingsfonds/Participatiefonds ontvangen met toelichting.

Links