Het bestuur van Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) heeft geconcludeerd dat de invoerdatum van 1 augustus 2021 voor de Modernisering Participatiefonds (Pf) niet haalbaar is. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt pas vanaf 8 april hervat. Het wetstraject waar de invoering van afhankelijk is, is daarmee niet op tijd afgerond om de Modernisering op 1 augustus 2021 van start te laten gaan.

De Modernisering Pf is afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. Al enige tijd wacht het wetsvoorstel op behandeling in de Tweede Kamer. Het kabinet is inmiddels demissionair en de coronacrisis legt een grote druk op de agenda. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt pas vanaf 8 april hervat.

Daarom moet de invoering van de Modernisering Pf uitgesteld worden. Als het nieuwe Reglement Pf per 1 augustus 2021 ingaat, dan hebben de schoolbesturen vier maanden voorafgaand, per 1 april dus, al te maken met de inspanningsverplichting die kan gelden voor verlaging van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten, aldus het VfPf. De wetsbehandeling is op die datum nog niet afgerond.

De nieuwe invoerdatum is nog niet bekend. Het bestuur van VfPf gaat hierover verder in gesprek en hoopt eind maart duidelijkheid te kunnen geven.  

Voorlopig verandert er niets aan het proces om werkloosheidskosten vergoed te krijgen. Het Reglement Pf in zijn huidige vorm blijft geldig.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws