Invoerdatum 1 augustus 2021 voor Modernisering Pf niet haalbaar

Het bestuur van Vervangingsfonds/Participatiefonds (VfPf) heeft geconcludeerd dat de invoerdatum van 1 augustus 2021 voor de Modernisering Participatiefonds (Pf) niet haalbaar is. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt pas vanaf 8 april hervat. Het wetstraject waar de invoering van afhankelijk is, is daarmee niet op tijd afgerond om de Modernisering op 1 augustus 2021 van start te laten gaan.

De Modernisering Pf is afhankelijk van de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. Al enige tijd wacht het wetsvoorstel op behandeling in de Tweede Kamer. Het kabinet is inmiddels demissionair en de coronacrisis legt een grote druk op de agenda. De behandeling van het wetsvoorstel is uitgesteld tot na het verkiezingsreces en wordt pas vanaf 8 april hervat.

Daarom moet de invoering van de Modernisering Pf uitgesteld worden. Als het nieuwe Reglement Pf per 1 augustus 2021 ingaat, dan hebben de schoolbesturen vier maanden voorafgaand, per 1 april dus, al te maken met de inspanningsverplichting die kan gelden voor verlaging van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten, aldus het VfPf. De wetsbehandeling is op die datum nog niet afgerond.

De nieuwe invoerdatum is nog niet bekend. Het bestuur van VfPf gaat hierover verder in gesprek en hoopt eind maart duidelijkheid te kunnen geven.  

Voorlopig verandert er niets aan het proces om werkloosheidskosten vergoed te krijgen. Het Reglement Pf in zijn huidige vorm blijft geldig.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links