Reconstructie

In deze turbulente tijden is het belangrijk te onderzoeken wat scholen nodig hebben om veilig onderwijs te kunnen geven en te voldoen aan steeds andere maatregelen. Schoolleiders hebben onder meer via de peilingen van de AVS invloed op de politieke besluitvorming. Voorzitter Petra van Haren: “Als er bijvoorbeeld een mogelijkheid is dat mondkapjes worden verplicht, dan zijn peilingen en gesprekken belangrijk.”

“We houden het ministerie van Onderwijs voortdurend op de hoogte van de manier waarop de coronamaatregelen terechtkomen bij scholen en hoe schoolleiders ermee omgaan”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Dat heeft invloed op de besluitvorming. Als veel schoolleiders iets vinden, dan houd je daar rekening mee.” De AVS heeft met peilingen onder haar leden, gesprekken met kaderleden en de ledenraad, en vragen en informatie die via de helpdesk bij de AVS terechtkomen een goed en actueel beeld van de situatie op scholen.

Behoefte

Van maart tot juni 2020 heeft de AVS twaalf peilingen uitgevoerd onder schoolleiders om na te gaan welke maatregelen nodig waren, welke problemen er ontstonden en of de geboden oplossingen ook soelaas boden. “Toen zondag 15 maart ook in Nederland de scholen sloten, hebben we meteen onderzocht waar behoefte aan was”, blikt Van Haren terug. “Er werd gewerkt aan richtlijnen, er waren steeds nieuwe ontwikkelingen en wekelijks bijstellingen. Weten wat er speelt, is dan cruciaal. Door de hoge respons op de peilingen zagen we dat schoolleiders het bijzonder belangrijk vinden om vanuit de eigen context te kunnen reageren. Wat wij doen is schoolleiders informeren, het ministerie informeren en voortdurend terugkoppelen.” Bijvoorbeeld toen er sprake was van het inrichten van zomerscholen om achterstanden in te lopen. “Uit de peiling bleek dat het niet zo was dat hele volksstammen leerlingen achterstanden hadden opgelopen. Dat, gekoppeld aan de uitputtingsslag die onderwijsprofessionals hadden geleverd, leidde tot reacties als: een zomerschool is voor mijn school niet de vanzelfsprekende oplossing. Nu kun je indien nodig een bedrag per leerling aanvragen voor extra hulp. Dat is een vande paden die scholen graag bewandelen: binnen het reguliere proces achterstanden aanpakken.”

Eigen keuzes

Als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, zullen er vanuit de AVS opnieuw peilingen plaatsvinden. Van Haren: “Als voortschrijdend inzicht van het RIVM ertoe leidt dat ook in Nederland mogelijk mondkapjes op scholen verplicht worden, of er komen voorschriften voor ventilatie, dan zijn peilingen en gesprekken belangrijk. Vanwege de veiligheid van leraren en leerlingen, maar ook om grip te hebben op de situatie, om te weten wat je als schoolleider moet regelen. Het is belangrijk dat een schoolleider daarbij eigen keuzes kan maken, want de situatie verschilt per school.”

Schoolsluiting

De AVS-peilingen leidden tot veel media-aandacht. Zo bleek uit de peiling van 10 maart 2020 dat op dat moment al op een kwart van de scholen leerlingen thuis bleven vanwege het coronavirus. Petra van Haren riep twee dagen later op tot schoolsluiting, een moment waarop dit nog volop ter discussie stond. De peiling van een week later, waaruit bleek dat scholen erin slaagden onmiddellijk afstandsonderwijs te realiseren, zorgde voor ongekend veel reacties. Van Haren: “Er is in korte tijd enorm veel geregeld. We hebben echt gezien hoe ongelooflijk belangrijk de schoolleider is om het team te binden en te ondersteunen, lijnen uit te zetten en zaken te regelen met het bestuur en de gemeente.”

Gerelateerd nieuws