Investeringsparagraaf Onderwijsplatform G4 bekend

Voorjaar 2006 bracht Onderwijsplatform G4 het manifest Nu investeren in jongeren in de grote stad uit. Dit manifest werd ondertekend door vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke sectoren. In het verlengde daarvan is begin oktober een Investeringsparagraaf bekend gemaakt. Daarin geeft het platform aan welke concrete extra investeringen structureel nodig zijn om de grootstedelijke problematiek aan te pakken.

De investeringsmaatregelen van Onderwijsplatform G4 clusteren zich rond zes aanbevelingen, onder andere het inzetten op voldoende toegerust onderwijspersoneel voor de grootstedelijke problematiek en meer investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling, ook met andere gemeenten. De daarmee gemoeide kosten komen in totaal neer op een structurele investering van ruim 1.100 miljoen euro. Een groot bedrag is gereserveerd voor basisvoorzieningen voor de jongste kinderen. Het platform vindt deze investeringen absoluut nodig, wil Nederland zijn ambities als kennisland waar kunnen maken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.