Investeren in onderwijs betaalt zich terug

investeer in onderwijs

De Stichting van het Onderwijs, waar AVS onderdeel van is, heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe informateurs om daarin aandacht te vragen voor het belang van onderwijs als investering in de toekomst van Nederland.  

Onderwijs is de motor voor persoonlijke ontwikkeling, sociale mobiliteit en economische groei. En: Onderwijs is een van de fundamenten voor een gezonde, welvarende samenleving. Met deze twee kernzinnen, afkomstig uit respectievelijk de adviesrapporten van de Onderwijsraad uit januari en de Sociaal-Economische Raad (SER) uit december jl., wijst de Stichting van het Onderwijs de kabinetsformateurs op het cruciale belang van onderwijs als investering in de toekomst van onze samenleving. 

In de brief aan de formateurs schrijft de Stichting van het Onderwijs: “Het rapport van de Onderwijsraad benadrukt de intrinsieke waarde van onderwijs als motor voor persoonlijke ontwikkeling, sociale mobiliteit en economische groei. Onderwijs is niet slechts een kostenpost, maar juist een investering die zichzelf ruimschoots terugbetaalt in de vorm van beter opgeleide burgers, competente arbeidskrachten en een veerkrachtige samenleving.” In het rapport staat ook dat onderwijs een investering is in het verdienvermogen van individu en samenleving, brede opbrengsten heeft en een kwestie van beschaving is. De Onderwijsraad adviseert regering en parlement om de besluitvorming over onderwijs binnen de rijksbegroting te baseren op deze drie overwegingen. 

De Stichting geeft aan dat de SER het belang onderstreept van een integrale benadering van beleid, waarbij onderwijs wordt gezien als een van de fundamenten voor een gezonde, welvarende samenleving. “Een holistische aanpak die rekening houdt met de onderlinge verbondenheid van gezondheid, wonen en werken. Onderwijs speelt hierbij een centrale rol, omdat het niet alleen kennis en vaardigheden overdraagt, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap bevordert, wat essentieel is voor een veilige en veerkrachtige samenleving.” 

De Stichting van het Onderwijs roept de informateurs op om onderwijs en onderzoek als prioriteit te stellen bij het opstellen van het beleid voor de komende jaren. Daarbij gaat het om onderwijs in de breedste zin van het woord: vanaf voorschoolse opvang tot en met Leven Lang Leren en alles wat daartussen zit. De sociale partners van het Onderwijs willen daarover graag in gesprek met de informateurs. 

Links