“Het onderwijs moet uitgezonderd worden van de Wet Werk en Zekerheid. Die komt niet ten goede aan de kwaliteit”, roept AVS-voorzitter Petra van Haren op in Trouw van 15 oktober naar aanleiding van een peiling onder leden. Bijna driekwart van de schoolleiders geeft daarin aan dat er niet voldoende invalleerkrachten zijn. Ook de Telegraaf en RTL Nieuws/RTL Z raadpleegden van Haren hierover, die aangeeft dat alleen de afspraken in de cao niet afdoende zijn om de problemen op te lossen (zie ook pagina 28). Het AD Utrechts Nieuwsblad bevroeg Van Haren op 23 september over het verzet van (sommige) ouders tegen het veranderen van de lestijden op basisscholen. “Het kost tijd om de relatie te herstellen, maar het trekt juist ook nieuwe ouders die wél andere tijden willen.” De AVS-voorzitter ging op 27 september op Radio 1 met Peter Hulsen van Ouders & Onderwijs verder in gesprek over de invoering van het continurooster, dat ouders soms te snel gaat. Van Haren: “Schoolleiders gaan heel zorgvuldig om met deze processen. Als er echt geen draagvlak is, drukt de schoolleiding het continurooster niet door.”

Voor de website Schooljudo.nl interviewde projectleider Ivar Spierings AVS-voorzitter Petra van Haren over onder andere bewegingsonderwijs, zie schooljudo.nl/interviewpetravanharen.html

Van Haren werd ook geïnterviewd over de meldcode kindermishandeling voor de nieuwsbrief Augeo Actueel van 7 oktober.
Metro, de Nationale Onderwijsgids en het Nederlands Dagblad besteedden aandacht aan de ESHA-conferentie in Maastricht, hosted by de AVS.

Gerelateerd nieuws