Interprofessionalisering is een vorm van samenwerken binnen een team tussen professionals met uiteenlopende expertises. Doel van het boek ‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams’ is een waardevolle gids zijn op dit nieuwe terrein. De focus ligt op het onderwijs, de jeugdsector, sociaal werk en de zorg. Hoe kunnen we leren van de expertise van anderen en onze eigen expertise verbinden? Draagt dit bij tot een betere professionele organisatie?

De uitgave ‘Interprofessioneel werken en innoveren in teams – samenwerking in nieuwe praktijken’ geeft veel input over deze nieuwe ontwikkeling. Het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt, maakt veel helder. Teams die dit onderzoek integreren in het samenwerken, stimuleren de reflectie daarop en bouwen aan een gezamenlijke kennisbasis.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Verschillende auteurs gaan in de eerste zeven hoofdstukken in op thema’s die te maken hebben met interprofessioneel samenwerken: teamleren, ontwikkelruimte, leiderschap, leren op de werkvloer. In het tweede deel komen praktijkonderzoeken naar interprofessioneel samenwerken aan de orde. Vervolgens wordt het derde deel gewijd aan praktijkonderzoek naar integraal en interprofessioneel werken en teamleren in de verschillende domeinen.
Een veranderaanpak voor het onderwijs die de revue passeert, is het leren in leerteams. Leraren organiseren hun eigen leerproces en het leerteam vormt een veilige oefenomgeving en professioneel klankbord. De leidinggevende creëert de randvoorwaarden. De auteurs spreken over de noodzaak van het ontwikkelen van ‘gemotiveerd eigenaarschap’ door opnieuw te gaan ontwerpen. Deze aanpak bevordert ook het interprofessioneel werken.
In het verlengde van de opkomst van interprofessioneel werken schetst het boek de ontwikkeling dat uitvoerende professionals nog beter dan voorheen in staat moeten zijn om kernachtig de waarden en kwaliteiten van de eigen professie te benoemen. En deze kunnen verbinden aan die van andere professies, zodat er nauw kan worden samengewerkt met en afgestemd op andere professionals. Een klimaat van nieuwsgierigheid, openheid en gedeelde idealen stimuleert het delen van kennis en is belangrijk bij het zoeken naar gemeenschappelijke uitgangspunten.

De hoofdstukken uit deel drie zijn los van elkaar te lezen. Hoofdstuk 17 beschrijft een ontwikkeling waar ik graag meer over wil leren: co-teaching als effectief middel in het omgaan met hyperdiversiteit in de klas, omdat het zowel het welzijn van leerlingen en leraren als de leerresultaten bevordert.

Het boek is meer een studieboek dan een leesboek. Alleen al de geraadpleegde literatuur die achter elk hoofdstuk staat, is indrukwekkend van inhoud en in aantal. Het is zeker inspirerend en helpend, soms herkenbaar, maar je moet er wel de tijd voor nemen. Ter ondersteuning zijn per hoofdstuk verwerkingsopdrachten opgenomen. Deze zijn vooral gericht op de verdere verwerking van de inhoud en het verwerven van relevante inzichten. Het is mooi om vanuit de opdrachten de dialoog te voeren met elkaar. Want een ding is zeker: interprofessioneel opleiden van nieuwe professionals is ook een belangrijke stap naar meer interprofessioneel samenwerken in de praktijk. En dat vraagt meer om capabilities dan competenties.
 
Marleen Huisman is uitvoerend bestuurder bij Stichting Katholiek Onderwijs Haaren (SKOH).
 
Interprofessioneel werken en innoveren in teams – samenwerking in nieuwe praktijken, Vincent de Waal (red.), uitgeverij Coutinho, 2018, ISBN: 9789046906026
 
Eerdere boekbesprekingen zijn te vinden op www.avs.nl/vereniging/onsaanbod/kaderprimair

Gerelateerd nieuws

  • Investeer in het leren van de leraar (en leer daar zelf van)

  • Bananenschillen op school

  • De natuur biedt kinderen vanzelf maatwerk

  • ‘Het gaat erom dat je vergezichten kunt vertalen naar de praktijk’