Internetwijsheid groep 7 en 8 niet optimaal

Kinderen in groep zeven en acht van de basisschool lezen digitale teksten niet altijd even goed en kunnen de betrouwbaarheid van informatie vaak niet juist beoordelen. Dat zijn in het kort de conclusies van een afstudeeronderzoek naar de `internetwijsheid´ van kinderen: hun vermogen om met informatie op internet (en nieuws in het bijzonder) om te gaan.

De omgang met onlineinformatie wordt belemmerd doordat deze leerlingen teksten niet goed lezen en ze de waarde van bronnen niet goed kunnen inschatten. Daarom zou volgens de onderzoeker in het onderwijs meer aandacht moeten zijn voor het lezen van zakelijke teksten, zoals krantenartikelen, en het beoordelen van bronnen. Het onderzoek werd verricht op twee basisscholen in Noord-Holland, voor de opleiding Media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, in opdracht van Stichting Krant in de Klas (KiK).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.