Internetrisico’s niet te vermijden; 100% toezicht houden lastig

Internetrisico´s blijven bestaan, juist als kinderen veel digitale vaardigheden hebben: zij hebben meer met internetrisico´s te maken dan minder vaardige kinderen. Voor leerkrachten en ouders is het moeilijk om toezicht te houden op het internetgebruik van kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP-rapport geeft een beeld van de mate waarin Nederlandse 9 tot 16-jarige internetgebruikers te maken hebben met online risico´s. Ongeveer 4 procent van de Nederlandse kinderen wordt herhaaldelijk gepest via het internet. Veel slachtoffers van online pesten blijken wel ook slachtoffer van offline pestgedrag te zijn. Anders dan op het schoolplein blijft het online pestgedrag op internet lange tijd zichtbaar en doorwerken. In 2010 ontving 15 procent van de 11 tot 16-jarigen seksueel getinte berichten. Van deze groep beleefde ongeveer een op de vijf dat als negatief. De uitwisseling van zulke berichten gebeurt voornamelijk tussen leeftijdgenoten. Toch kunnen de berichten en foto´s op andere websites terechtkomen en lange tijd zichtbaar blijven, met alle gevolgen van dien. Een op de drie Nederlandse kinderen van 9 tot en met 16 jaar heeft via internet contact gehad met iemand die hij of zij niet eerder in het echt heeft ontmoet. In meer dan 90.000 gevallen kwam het tot een persoonlijke afspraak (6 procent). Dat verliep niet altijd prettig: 7500 jongeren gaven aan hierdoor van streek te zijn geweest. Bijna twee derde van de ouders weet het niet als hun kind een negatieve ervaring op internet heeft opgedaan. Computers staan steeds vaker op de kamers van de kinderen. Ook kunnen kinderen online gaan door toegang tot mobiel internet. Ouders met actieve internetbegeleiding zorgen er wel voor dat hun kinderen minder risico´s lopen op internet.

Het SCP-onderzoek maakt deel uit van het Europese project EU Kids Online, waaraan 25 landen deelnamen. Nederland behoort in Europa tot de landen met de hoogste internetverspreiding onder kinderen. Nederlandse kinderen voeren een relatief hoog aantal internetactiviteiten uit en geven vaker dan het Europese gemiddelde aan met internetrisico´s te maken te hebben.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.