Internetconsultatie wetswijzing onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen

De structuur van onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (ozl) wordt verbeterd. Hiervoor is een wetsvoorstel gemaakt. Voorstel is om alle financiële middelen, taken en mensen op het gebied van ozl onder te brengen bij een nieuwe landelijke stichting met regionale uitvoering. De internetconsultatie is gestart.

Nu nog krijgen de universitair medische centra en onderwijsadviesbureaus (zo’n 20 organisaties) subsidie voor de onderwijsondersteuning (ozl). Deze taak komt bij één landelijke stichting. Die zorgt dat de ondersteuning laagdrempelig en snel beschikbaar is voor alle scholen en instellingen, ongeacht waar de zieke leerling verblijft. Door deze centralisatie kan de inzet van consulenten meebewegen met de behoeften en ontwikkelingen in onderwijs en zorg.

Uit een evaluatieonderzoek uit 2017 dat onderzoeksbureau Oberon uitvoerde in opdracht van het ministerie van OCW, blijkt dat de huidige structuur voor onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen (ozl) onvoldoende flexibel is en niet toekomstbestendig. Binnen het huidige systeem kan de capaciteitsinzet niet worden aangepast aan de (veranderende) vraag naar ozl. Dit komt onder andere doordat de opnameduur steeds verder afneemt en doordat er een verschuiving is tussen het aantal leerlingen dat ziek thuis is en het aantal leerlingen in het ziekenhuis: leerlingen liggen korter en minder vaak in het ziekenhuis en zijn vaker ziek thuis. In het huidige systeem zijn er circa 20 verschillende organisaties die subsidie krijgen voor ozl. De verdeling van het geld ligt vast.

De internetconsultatie is bedoeld voor scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, mbo-instellingen, ouders van zieke leerlingen en studenten.

Link