Het ministerie van OCW werkt aan een wetsvoorstel om de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs te versterken. Ook wordt hiermee de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel verbeterd. Meedenken over het wetsvoorstel kan nog tot 11 september 2020 via de internetconsultatie.

Het wetsvoorstel bestaat uit vier verschillende onderdelen. Met het wetsvoorstel:

-krijgt de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting;

-krijgt de ondersteuningsplanraad een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs;

-wordt het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs jaarlijks vastgesteld en wordt dit onderdeel van de schoolgids;

-krijgt de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Naar de internetconsultatie

Gerelateerd nieuws