Ook kinderen in het praktijkonderwijs krijgen een schooldiploma. Dat is het wetsvoorstel waarop tot 10 februari gereageerd kan worden.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat elke school voor praktijkonderwijs (pro) aan alle leerlingen die succesvol het pro afronden een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt. Het verwachte effect is dat de erkenning voor de leerlingen en het praktijkonderwijs als schoolsoort vergroot wordt. De eenduidige vorm van erkenning, met een persoonlijk portfolio, vergroot mogelijk de positie van de leerlingen op de arbeidsmarkt.

Links