Internetconsultatie wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

De onderwijsinspectie gaat in het kader van de wet Meer Ruimte voor Nieuwe scholen vanaf komend voorjaar de te verwachten onderwijskwaliteit van nieuwe scholen toetsen. Hiervoor is een conceptadvieskader opgesteld waar iedereen tot 17 september 2020 op kan reageren via een internetconsultatie.

Via de internetconsultatie kunnen het onderwijsveld en andere belanghebbenden hoofdstuk 3 en 4 van het advieskader voor definitieve vaststelling bekijken en daar feedback op geven. In de consultatie worden twee vragen gesteld:

  1. Wat is je reactie op het waarderingskader (hoofdstuk 3)?
  2. Wat is je reactie op de normering en oordeelsvorming (hoofdstuk 4)?

Het advieskader wordt na de internetconsultatie definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de onderwijsinspectie.

Ga naar de internetconsultatie.