Het kabinet gaat het aanbod van de voorschoolse educatie uitbreiden naar 960 uur. Ook komt er een pedagogisch beleidsmedewerker voor 160 uur per voorschoolse educatiegroep. Via internetconsultatie kunnen betrokkenen een reactie geven op het voorstel.

Tot en met 22 maart 2019 kunnen belangstellenden via een internetconsultatie een reactie geven op het conceptbesluit Versterking voorschoolse educatie. Het doel van dit besluit is de ontwikkeling van peuters met een risico op onderwijsachterstanden zo goed mogelijk te stimuleren. Daarom wil het kabinet de voorschoolse educatie intensiveren en versterken. Het besluit dat nu wordt voorbereid, gaat om een uitbreiding van het aanbod naar 960 uur per 1 januari 2020 en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voor 160 uur per groep waar voorschoolse educatie wordt gegeven per 1 januari 2022. Minister Slob van onderwijs kondigde in januari 2018 dit besluit aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Links

Gerelateerd nieuws