Internetconsultatie vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs verlengd

Scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf 1 januari 2023 één basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het volledige bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld, zodat de volledige bekostiging op hetzelfde moment bekend is. Dit staat in het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging po. 

Het doel achter dit wetsvoorstel is om de bekostiging duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder te maken. Met een rekenmodel kan het nieuwe basisbedrag per school en per schoolbestuur berekend worden.
Er wordt in het wetsvoorstel uitgegaan van een overgangsfase van 3 jaar.

Er is een internetconsultatie uitgezet. De AVS doet een zeer dringend beroep op schoolleiders om hier gebruik van te maken, omdat de bekostiging voor de toekomst van belang is. Deze internetconsultatie staat tot en met 29 april 2020 open (voorheen 15 april).

Geef je mening via https://www.internetconsultatie.nl//vereenvoudiging
Na deze consultatie gaat het wetsvoorstel naar de Tweede en Eerste Kamer. Als die akkoord gaan, gaat het voorstel op z’n vroegst op 1 januari 2023 in.

Er is een infographic gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel worden weergegeven. 

Links

Downloads