Vo-scholen kunnen tot en met 21 februari reageren op de nieuwe conceptregeling ‘Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024’.
 
Scholen hebben, samen met gemeenten, sinds 2019 de wettelijke taak om voortijdige schooluitval onder jongeren (tussen 12 en 23 jaar) te voorkomen en bestrijden. Iedere vier jaar moeten ze samen een regionaal programma opstellen met maatregelen, zoals het bieden van de juiste begeleiding richting onderwijs, werk en/of zorg.

In de conceptregeling ‘Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten’ staan de voorwaarden en kaders voor deze programma’s vastgelegd voor de periode 2020-2024. Aan deze voorwaarden zijn het ontvangen van subsidies gekoppeld.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim